Egyéb pályázatok

Pályázati felhívás a Soroksári Fiatalok Fóruma tagjainak megválasztására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Fiatalok Fóruma alapításáról szóló 331/2020. (VII.14.) önkormányzati határozat alapján ezennel kiírja a Soroksári Fiatalok Fórumának tagjainak megválasztására vonatkozó pályázatot
 
 
1. A pályázat célja:
A Soroksári Fiatalok Fóruma a Soroksáron életvitelszerűen élő, fiatalok közéletbe való bevonását segíti elő többek közt programok, rendezvények szervezésével, lebonyolításával.
 
2. A pályázók köre:
Soroksári Fiatalok Fórumának tagja lehet, aki
- Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén legalább 2 éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Soroksáron él,
- betöltötte a 15. életévét, de még nem töltötte be a 30. életévét
- aki motivációs levelében részletesen felvázolja, hogy milyen, a fiatalokat érintő döntésekre lenne szükség, hogyan kellene a kerületet vonzóbbá tenni a fiatalok számára, és hogy vonná bele a fiatalabb korosztályt a kerület közéletébe
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
Személyesen: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Alpolgármesteri Titkárságán.
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12.
Pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 15.
 
4. A pályázat kötelező mellékletei:
- a pályázó lakcímének igazolása, mely szerint a XXIII. kerület közigazgatási területén legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen Soroksáron él. (Életvitelszerű tartózkodást jelen kiírás 1. számú mellékletében szereplő „Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról” nyomtatvány kitöltésével igazolható),
- a tanulmányok folytatását, a tanulmányi jogviszony igazolását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentum (amennyiben rendelkezésre áll),
- sporttevékenységet igazoló bármilyen dokumentum (amennyiben rendelkezésre áll)
- 18 év feletti pályázók esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajz,
- a pályázathoz szükséges kitöltve és aláírva benyújtani a jelen kiírás 2. sz. melléklete szerinti Pályázati Adatlapot.
 
5. A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró pályázatokat bíráló bizottság, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) jogosult. A pályázatok döntésre történő előkészítő munkálatait a Polgármesteri Hivatal végzi.
 
6. Értesítés a pályázati döntésről
A Bírálóbizottság a meghozott döntéséről 2020. szeptember 30-ig postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
 
7. A pályázók értesítési kötelezettségei
A Soroksári Fiatalok Fórumának tagja köteles 10 napon belül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalt, az Alpolgármesteri Titkárságon (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) keresztül írásban tájékoztatni, ha a meghatározott életkort betöltötte, vagy Soroksárról elköltözött.