Álláspályázatok

Álláslehetőség a Hivatalban: rakodó - fűkaszáló

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztályon

rakodó - fűkaszáló

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1239 Budapest, Hősök tere 12.

Ellátandó feladatok: A Városüzemeltetési Osztály munkájának segítése. Rakodással és fűkaszálással összefüggő feladatok elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Rakodás, fűkaszálás és kisegítői feladatok ellátása.

Jogállás: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Alapfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
  • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül VAGY
  • Telefonon keresztül lehet jelentkezni Bótáné Vajai Zsuzsanna osztályvezető-helyettesnél a 0630- 633-5468-as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jelentkezés esetén egyeztetés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót és a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon telefonon, e-mailes jelentkezés esetén e-mail útján értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.