Egyéb pályázatok

Tájékoztató időskorú személyek települési támogatásáról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021.(XII.08.) önkormányzati rendeletben szabályozott idős korú személyek települési támogatására jogosult az egyéb feltételek teljesülése esetén az az idős korú személy, aki

  1. soroksári állandó bejelentett lakcímmel legalább 2 éve rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik, amennyiben az állandó bejelentett lakcíme mellett bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, úgy a tartózkodási helynek is Soroksár közigazgatási területén kell lennie,
  2. a kérelem benyújtásának évében a 75. életévét betölti, illetve betöltötte és
  3. jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszsorosát, (jelenleg 570.000,- Ft/hó) .

 

Az idős korú személyek települési támogatása iránti kérelmek 2022. 09. 01. – 2022. 11. 30. között nyújtható be.

A kérelmek benyújtására évente egy alkalommal, kizárólag a fent megjelölt időszakban van lehetőség.  

Ügyfélszolgálati irodáink ügyfélfogadási rendje:

 

1239 Budapest, Hősök tere 12.                               1237 Budapest, Újtelep u. 2.

Hétfő: 14:00-18:00                                                   Hétfő: 8:00-12:00 és 14:00-18:00

Szerda: 8:00- 16:30                                                   Szerda: 8:00-12:00                

Péntek: 8:00-12:00                                                    Péntek: 8:00-12:00

 

A kérelemnyomtatványok postai úton kiküldésre kerülnek. Ha a jogosultsági feltételek megléte ellenére nem érkezik Önökhöz tájékoztatólevél a formanyomtatvánnyal, úgy kérjük érdeklődjenek ügyfélszolgálati irodáink munkatársainál.

A formanyomtatványok ügyfélszolgálati irodáinkban elérhetőek, letölthetőek a soroksar.hu honlapról. 

 

A támogatással kapcsolatos további felvilágosítást a Szociális és Köznevelési Osztály elérhetőségein a 289-2100/253, 231, 251 számokon kérhetnek.

A kérelmeket ügyfélszolgálati irodáinkban, ügyfélfogadási időben adhatják le.