Közérdekű

Házszámokkal kapcsolatos felhívás

Amint arról bizonyára értesültek, Hazánkban 2022. október 1. napjától teljes körű népszámlálásra kerül sor.

 

Az adatgyűjtésre 2022. október 1. és november 28. napja között, három ütemben kerül majd sor. Az első ütemben – 2022. október 1. és október 16. napja között – lesz lehetőség az interneten a kérdőívek önálló (online) kitöltésére, ezt követően – október 17. és november 20. napja között elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok keresik majd fel azokat a háztartásokat, melyek nem éltek az internetes adatszolgáltatás lehetőségével. A harmadik ütem az ún. pótösszeírás időszaka lesz.

 

A Központi Statisztikai Hivatal – várhatóan szeptember utolsó hetében - felkérőlevélben tájékoztatja majd a lakosságot a válaszadási módozatokról, és ebben a levélben adja meg az internetes önkitöltéshez szükséges belépési kódokat is.

 

A felkérő leveleket a Magyar Posta kézbesíti majd. A felkérőlevél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a sikeres kézbesítés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek meg.

 

A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében felkérem Önöket arra, hogy a házszámokat jól látható módon tüntessék fel ingatlanjaikon!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete a házszám (ennek hiányában a helyrajzi szám) kihelyezésének kötelezettségét az alábbiak szerint írja elő:

„23. § Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) házszámtáblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.”

A népszámlálás sikeres helyi lebonyolítása érdekében kérem szíves együttműködésüket, melyet előre is köszönök.