Egyéb pályázatok

Pályázati felhívás civil szervezetek 2023. évi támogatására

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel arra, hogy 2022. évben a veszélyhelyzet több, mint 120 napon keresztül fennállt - pályázatot hirdet az önkormányzat céljait elősegítő programok megvalósítására és a helyi közigazgatási területen működő, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) programjaira és támogatott tevékenység folytatásához szükséges költség biztosítására.

 A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:

- Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet pénzügyi támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét megalapozó körülményt és annak közlését elmulasztotta.

- A pályázó egyidejűleg csak egy célfeladat önkormányzati támogatására pályázhat, amely a tevékenységek folytatásához szükséges költség (működési költség) biztosítására is felhasználható.

- Az elnyert összeg sem részben, sem egészben tovább nem adható.

 - A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a Rendelet 2. melléklete szerinti Pályázati Űrlapon kell benyújtani egy eredeti példányban.

- A költségvetésben szereplő tételek kapcsolódjanak a pályázati célhoz, külön jelölve az önrész és az igényelt támogatás összegét.

 A pénzügyi támogatásról a Képviselő-testület a pályázatok benyújtási határidejét követő első munkaterv szerinti- novemberi- ülésén dönt.

A határidőn túl beérkezett pályázatok – a határidő túllépése való tekintettel – elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot pályázati űrlapon kell elkészíteni. 

A pályázatot személyesen, 1 példányban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárságára.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I./3.)

A pályázatok benyújtásának határideje:

2022. október 15. 

 

Pályázati űrlap