Egyéb pályázatok

Lakossági barnakőszén igényfelmérés

A kialakult energiakrízisre való tekintettel Magyarország Kormánya – a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítható legyen a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag.

Ennek részeként a Kormány az önkormányzatok közreműködésével felméri, hogy milyen mértékű barnakőszén iránti lakossági igény jelentkezik.

Fentiek alapján kérem, hogy amennyiben barnakőszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és – lehetőség esetén – barnakőszénnel (is) fűtene, szíveskedjen ezirányú igényét Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya felé jelezni.

Az igényeket a tájékoztató levél mellékletét képező „Felmérés lakossági barnakőszén igényről” c. igényfelmérő lap kitöltésével lehet benyújtani, az alábbiak szerint:

 

  • személyesen, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 1239 Bp. Hősök tere 12. szám alatti épületében, a Szociális és Köznevelési Osztályon
  • a Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára eljuttatott elektronikus levél útján (címzett rövid megnevezése: BPXXIII)
  • postai úton a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. címre eljuttatott levélben

legkésőbb 2022. szeptember 28-án, szerdai napon 16 h-ig.

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az igényfelmérő lap nem tekinthető tüzelőanyag (barnakőszén) biztosítása iránti kérelemnek, jelenleg csupán annak felmérése történik, hogy lehetőség esetén milyen nagyságrendű barnakőszén iránti igénnyel kellene számoljon a Kormány; majd az igények alapján várható további intézkedés.

 

Igényfelmérő lap