Illegális szemétlerakás

Tájékoztató a 2022. évi lomtalanításról Soroksáron

Idén október 24-28. között kerül sor a XXIII. kerületben a 2022. évi lakossági lomtalanításra.

Az FKF a törvényi szabályozásnak megfelelően, évente egyszer, a kerületeken belül is eltérő időpontban szállítja el az ingatlanoktól, külön díjazás nélkül a budapesti háztartásokban feleslegessé vált nagydarabos lomhulladékot, amelyek méretük miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő tartályokba. A Társaság idén hagyományos módon végzi a lomtalanítást, de a tavalyi évben már bevált rend szerint, a veszélyes hulladékok leadására a budapesti hulladékudvarok biztosítanak lehetőséget egész évben. A hulladékudvarok elérhetőségéről, nyitvatartásáról és az egyes hulladékudvarokban leadható hulladéktípusokról, valamint a leadás feltételeiről kérjük, tájékozódjanak a www.fkf.hu weboldalon.

Az elszállítást az előző évek gyakorlatával megegyező módon, kizárólag a kihelyezést követő napon végzi az FKF. A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról az FKF értesítő útján előzetesen, írásban tájékoztatja az érintett lakosságot. A lakcímére vonatkozó pontos lomkikészítési dátumot jelen tájékoztató mellékletében megtalálja, illetve az elérhető a Társaság honlapján közzétett lomtalanítási térképen is.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki. Továbbra is tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek kihelyezése, mint pl. a háztartási (kommunális) hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl. papír, műanyag, fém, üveg), elektromos és elektronikai hulladék, építési és bontási törmelék (pl. mosdókagyló, fürdőkád, csempe és törmeléke, használt nyílászárók), sitt, föld, síküveg, zöldhulladék, textil, ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék. Ugyancsak szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyezése. (lásd mellékelt tájékoztató)

Az FKF kéri a lakosokat, hogy:

  • a lomot a lakóházuk előtti, hulladékgyűjtő-járműveikkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki
  • ne a parkoló autók mögé pakoljanak, mert úgy a Társaság járművei nem tudják megközelíteni a lomkupacokat (ha lehetséges, a társasházak jelöljenek ki egy-egy helyet, ahová a lakók kihelyezhetik a nagydarabos hulladékokat)
  • zöldterületre ne pakoljanak, óvják a környezetet

Az FKF a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását, ugyanakkor az ingatlan előtti terület és a járdaszakasz megtisztítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének, használójának kötelessége

 

További fontos tudnivaló, hogy a budapesti háztartások a lomhulladéktól nemcsak az arra kijelölt lomtalanítási napon válhatnak meg, hanem azok az egész év során leadhatók az alábbi hulladékudvarokba beszállítva, előzetes időpontfoglalást követően, alkalmanként 150 kg, egy évben maximum 1200 kg mennyiségig:

  • 1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 166.
  • 1186 Budapest, Besence u. 1/a.
  • 1225 Budapest, Nagytétényi út 335.

A lakásfelújítások során keletkező építési és bontási törmelék (sitt) is a hulladékudvarokban adható le, melynek részleteiről szintén honlapunkon tájékozódhat.

Fontos, hogy a hulladékudvarok szolgáltatásait a budapesti lakosok igazolások[1] bemutatását követően, hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe.

A háztartások, társasházak a kerületi lomtalanítástól eltérő időpontban, külön díjazás ellenében, soron kívül is rendelhetnek lomtalanítást az FKF-től. A szolgáltatással kapcsolatos további kérdések esetén ügyfélszolgálatuk munkatársai készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére a 06 80 353 353-as ingyenesen hívható telefonszámon.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében az FKF Nonprofit Zrt. és Soroksár Önkormányzata arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be a tájékoztatóban leírtakat, és csak nagydarabos, nem veszélyes hulladékot helyezzenek ki a közterületre a körzetükre vonatkozó kikészítés napján, 18 óra után!

A lom az utcára történő kihelyezéssel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonába kerül, így vagyon elleni szabálysértést, illetve bűncselekményt követ el az, aki elvisz belőle. A lomkihelyezés időpontjának és helyszínének betartását, valamint a kihelyezett anyagféleségeket a hatóság ellenőrizheti. A lomtalanítási rendtől eltérő, szabálytalan hulladékelhelyezők szabályszegést követnek el, amely akár 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal szankcionálható. A lomtalanítás szabályszerű lebonyolítását kerületünkben a rendőrség, a közterület-felügyelet, a mezei őrszolgálat, a polgárőrség, és az őket segítő személyek ellenőrzik.

 

Lomtalanitas Kihelyezheto Nem Helyezheto Ki 2022 01