Álláspályázatok

Álláslehetőség a Hivatalban: jogász

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
jogász

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1239 Budapest, Hősök tere 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet, 22. Jogi és perképviseleti feladatkör, I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok: Törvényességi felügyeleti eljárások lefolytatása a kerület közigazgatási területén, valamint a Kormányhivatal kijelölése alapján más kerület területén található társasházak vonatkozásában. A hatályos szabályozási tervek végrehajtásához kapcsolódó ingatlanszabályozások végrehajtása, ehhez szükséges vázrajzok, értékbecslések, előterjesztések, vételi ajánlatok elkészítése, dokumentáció összeállítása, szerződések előkészítése, szükség esetén lejegyzési illetve kisajátítási eljárások előkészítése. A feladatkörbe tartozó, vagy eseti jelleggel rábízott képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések elkészítése a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának I/7. sz. melléklete szerint, intézkedés a döntések végrehajtásáról. Közreműködés eseti jellegű jogi feladatok ellátásában, szerződések, rendelettervezetek véleményezésében, elkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A társasházak jegyzői hatáskörbe tartozó törvényességi felügyeletével, vagyongazdálkodással, ingatlanszabályozással, ingatlanok adás-vételével, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Jogi jellegű dokumentumok véleményezése, előkészítése, egyéb eseti jellegű jogi feladatok ellátása a vezető utasításai alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 53.000,- Ft illetményalapot, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 40 %, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 20 % mértékű illetménykiegészítést megállapító Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan: a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Személyügyi kézikönyv az irányadók.          

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló vagy azonos területen, illetve munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel
 • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.