Hirdetmények

Hirdetmény Bernhardt Ildikó gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmény Römer Erika helyi adó ügyében
Bővebben

Hirdetmény Geng Qingqing végrehajtási ügyében
Bővebben

Ingatlan árverés (Szitás utca)
Bővebben

Soroksár Önkormányzatának illetékességi körében reprezentatív szakszervezet
Bővebben

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (MEDER UTCAI HÍD SZABÁLYOZÁSI VONALÁNAK MEGHATÁROZÁSÁVAL) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL
Bővebben

KÖZLEMÉNY az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról
Bővebben

HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, , ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN
Bővebben

Hirdetmény néhai Pintér Sándor örököseinek megkeresésére
Bővebben

A 126862/2/2022. esetében a "Budapest XXIII. kerület zártkert, 195519/1 helyrajzi számú ingatlanon Geiger József adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése
Bővebben

A 126864/2/2022. esetében a "Budapest XXIII. kerület zártkert, 195519/1 helyrajzi számú ingatlanon Geiger Józsefné adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése
Bővebben

Árverési hirdetmény (ingatlan)
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEZÁRÁSÁRÓL (MEDER UTCAI HÍD SZABÁLYOZÁSA)
Bővebben

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (FRSZ-TSZT ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSE, VALAMINT EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMEK FELÜLVIZSGÁLATA) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL
Bővebben

INGATLAN ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Bővebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Bővebben

Hirdetmény fakivágással kapcsolatban
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (TSZT-FRSZ-EL VALÓ ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSE, VALAMINT EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMEK FELÜLVIZSGÁLATA)
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (MEDER UTCAI HÍD SZABÁLYOZÁSA)
Bővebben

Hirdetmény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
Bővebben

Hirdetmény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
Bővebben

Hirdetmény néhai Balogh László örököseinek megkeresésére
Bővebben

Budapest XXIII. kerület Apostolhegy fakivágási engedélyezési ügye
Bővebben

Közlemény H6/H7 HÉV vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása ügyében
Bővebben

Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Kuratóriuma PÁLYÁZATOT HIRDET civiel szervezetek részére
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS TERVEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL (195325/9, 195325/11, 195325/13 HRSZ. ALATTI INGATLANOK)
Bővebben

Hirdetmény néhai Huvé Sándor örököseinek megkeresésére
Bővebben

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (HORGÁSZ PART 1-2. SZÁM ALATTI INGATLAN) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL
Bővebben

Hirdetmény néhai Napholcz Pál örököseinek megkeresésére
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PARTNERSÉGI ÉS SZAKMAI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSÁRÓL (HORGÁSZPART 90-92.)
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEZÁRÁSÁRÓL (HORGÁSZPART 1-2.)
Bővebben

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (HORGÁSZ PART 90-92. SZÁM ALATTI INGATLAN) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL
Bővebben

Közmeghallgatás
Bővebben

Pályázati kiírás iskolai diáksport és kerületi utánpótlás sport tevékenységért kitüntetésre
Bővebben

Pályázati kiírás diáksport kitüntetésre
Bővebben

Közlemény a "H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvária térig a belső felszíni szakaszon" beruházás megvalósítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás ügyében
Bővebben

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
Bővebben

Hirdetmény néhai Heyer Mária örököseinek megkeresésére
Bővebben

Hirdetmény néhai Halasz Iosif örököseinek felkutatásához
Bővebben

Hirdetmény néhai Hörtl Jakabné örököseinek felkutatására
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS TERVEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL (HORGÁSZ PART 1-2 SZÁM ALATTI INGATLANOK)
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS TERVEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL (HORGÁSZ PART 90-92 SZÁM ALATTI INGATLAN)
Bővebben

Hirdetmény Bartok Lajos helyi adóügyében
Bővebben

Hirdetmény Bartok Mária helyi adóügyében
Bővebben

Hirdetmény néhai Horváth Enikő Erzsébet hagyatéki ügyében
Bővebben

Hirdetmény néhai Kónya Csaba István hagyatéki ügyében
Bővebben

Hirdetmény néhai Kiss István Tibor hagyatéki ügyében
Bővebben

Hirdetmény - Néhai Bosnyákovicsné Pintye Katalin helyi adó ügyében
Bővebben

Hirdetmény Pap István Tibor gépjárműadó ügyében
Bővebben

Közlemény: DB Team Kft. által 1239 Bp., Horgász part 66. szám alatt üzemeltett Nocsak Bár elnevezésű vendéglátóhely tekintetében zajkibocsátási határérték megállapítása
Bővebben

Hirdetmény - Budapest-Belgrád vasútvonal Soroksár (bez.)-Kelebia ph. magyarországi szakaszának építési és biztosítóberendezés elvi építési engedélyezési eljárásai
Bővebben

Tájékoztató az idős korú személyek települési támogatása, valamint a karácsonyi élelmiszercsomag iránti kérelmek benyújtásával kapocsolatban
Bővebben

Soroksár Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet sporteszköz-, sportfelszerelés vásárlására, sporttevékenység támogatására
Bővebben

Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Kuratóriuma PÁLYÁZATOT HIRDET tehetséges és nehéz anyagi körülmények között élő tanulók részére.
Bővebben

Klébl Márton Közalapítvány Kuratóriuma PÁLYÁZATOT HIRDET kizárólag a köznevelés, kultúra, közművelődés, gyermek – és ifjúságvédelem, egészségügyi alapellátás területén a gyermekek részére szervezett tanfolyamok, továbbképzések, rendezvények, táborok megvalósítására, valamint a nevelést, tanulást segítő eszközök vásárlására, a művészeti oktatásban a hangszerállomány bővítésére, karbantartására
Bővebben

Hirdetmény - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata illetékességi körében reprezentatív szakszervezetek névsoráról
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁS TERVEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ A PARKOLÓHELYEK SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÓ TERVEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL
Bővebben

Hirdetmény Kozák Sándor gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmény - Budapest XXIII. kerület 183701/7 helyrajzi szám alatti ingatlanon történő parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése ügyében
Bővebben

Hirdetmény Tekler József gépjárműadó ügyében
Bővebben

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
Bővebben

Pályázati felhívás - Budapest XXIII. ker. 185003 helyrajzi számon, valamint a Budapest XXIII. kerület 184939 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok értékesítésére
Bővebben

Árverési hirdetmény - Budapest XXIII. kerület 185091/0/A/8 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest XXIII., Grassalkovich út 111. fszt. 8. sz. „felülvizsgálat alatt” címhelyű, „üzlethelyiség” megnevezésű társasházi albetét ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát, bérleti joggal terhelten.
Bővebben

Hirdetmény Jacsó István gépjárműadó és késedelmi pótlék hátraléka ügyében
Bővebben

Hirdetmény Csiki Irén idegen bevételek hátraléka ügyében
Bővebben

Hirdetmény Budai Róbert Ferenc gépjárműadó és késedelmi pótlék hátraléka ügyében
Bővebben

Hirdetmény Dávid János idegen bevételek hátraléka ügyében
Bővebben

Hatósági ellenőrzési terv a 2021. évi hatósági ellenőrzések végrehajtásáról
Bővebben

Hirdetmény Németh László gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmény Murvai Constantin Iuliu gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmény Nagy Géza gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmény Kondász Norbert gépjárműadó ügyében
Bővebben

Közlemény - Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárással kapcsolatban
Bővebben

Hirdetmény Tóth Antal gépjárműadó ügyében
Bővebben

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK
Bővebben

Fővárosi Nyomozó Ügyészség Hirdetménye
Bővebben

Hirdetmény Barkóczi Richárd János gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmények gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmény Budai Róbert Ferenc gépjárműadó ügyében
Bővebben

Pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére
Bővebben

Hirdetmény Kovács Gyula János gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmény Kovács Zsuzsanna Erzsébet gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmény építményadó ügyekben
Bővebben

Felhívás a 8-12 éven át kitűnő tanulókhoz
Bővebben

Hirdetmény gépjárműadó ügyekben
Bővebben

Árverési hirdetmények - Haraszti út 30/d.
Bővebben

Árverési hirdetmény - Temetősor
Bővebben

Tájékoztató az iskolai gyermekétkeztetésről a 2020-2021. tanévre vonatkozóan
Bővebben

Hirdetmény gépjárműadó ügyekben
Bővebben

Hirdetmény gépjárműadó ügyekben
Bővebben

Tájékoztató a Galéria '13 Soroksár NKft. és a Helytörténeti Gyűjtemény zárva tartásáról!
Bővebben

Tájékoztató az iskolai gyermekétkeztetésről a 2020-2021. tanévre vonatkozóan
Bővebben

Árverési hirdetmény - Temetősor
Bővebben

Árverési hirdetmények - Haraszti út 30/d.
Bővebben

Tájékoztatás a Kormányablak ügyfélfogadási rendjének módosulásáról
Bővebben

Újra Komposztálási program Soroksáron!
Bővebben

Hirdetmény gépjárműadó ügyekben
Bővebben

Tájékoztatás a Kormányablak ügyfélfogadási rendjének változásáról
Bővebben

Hirdetmény árverés visszavonásáról!
Bővebben

Felhívás a 8-12 éven át kitűnő tanulókhoz
Bővebben

Hirdetmény gépjárműadó ügyekben
Bővebben

Árverési hirdetmények
Bővebben

Hirdetmény Dascalu Nicusor gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmény Dascalu Nicusor gépjárműadó ügyében
Bővebben

Hirdetmény Barkóczi Richárd János gépjárműadó ügyében
Bővebben