ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., a továbbiakban: Kiíró) nyilvános árverésre hirdeti meg az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező

 

Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található társasházi albetét „Lakás” megnevezésű, mindösszesen 29 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát.

 

Kikiáltási ár: nettó 12.583.032,- Ft (jelenlegi jogszabályok szerint ÁFA mentes)

Licitlépcső: 100.000,- Ft

 

Az árverés ideje:                  2022. szeptember 08. (csütörtök) 13:00 óra

 

Az árverés helyszíne:           Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12.  I. em. 11. szoba (Tárgyalóterem)

 

Az árverés tárgyát képező ingatlan megtekinthető:

  1. augusztus 30.-án (kedden) 13:45 – 14:15 óra között és

2022. szeptember 01.-én (csütörtökön) 10:45 -11:15 óra között.

 

Az árverésre jelentkezni lehet:

  1. augusztus 24-én  08:00 órától

2022. szeptember 02-án 12:00 óráig ügyfélfogadási napokon

                                                                                  Hétfő:  14:00 – 16:00

                                                                                  Szerda:   8:00 – 15:30

                                                                                  Péntek:   8:00 – 12:00

 

Részletes kiírás: 10.000,- Ft + ÁFA, összesen 12. 700,- Ft összeg megfizetése ellenében megvásárolható Budapest Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 29.) 2022. augusztus 24. (szerda) 08:00 órától 2022. szeptember 2. (péntek) 12:00 óráig ügyfélfogadási napokon.

Ezen összeg nem kerül visszatérítésre az érdeklődő részére.

Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a részletes árverési kiírás dokumentációját és az abban foglaltaknak megfelelnek, továbbá az abban szereplő nyilatkozatokat kitöltve leadják Kiíró részére, valamint megfizetik az árverési előleg összegét, 2.516.606,-Ft-ot Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának az OTP Banknál vezetett 11784009-15523002 számú költségvetési számlájára átutalással úgy, hogy az legkésőbb 2022. szeptember 05. napján (hétfőn) 24:00 óráig megérkezzen a számlára, valamint személyesen jelentkeznek az árverésre a részletes árverési kiírásban megjelölt módon és időpontig.

További felvilágosítás: Budapest XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán dr. Zelenka Éva jogász, vagyongazdálkodási ügyintézőnél személyesen: 1239 Budapest, Hősök tere 12. II. emelet 29. ügyfélfogadási időben, vagy telefonon: 06-1-289-2100/366 melléken.