Árverési hirdetmény (ingatlan)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., a továbbiakban: Kiíró) nyilvános árverésre hirdeti meg a tulajdonát képező

 

Budapest XXIII. kerület 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics Mihály utca 119. fsz. 7. szám alatt található „Lakás” megnevezésű, mindösszesen 28 m2 területű társasházi albetét ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát, melyhez a társasházi közös tulajdonból 28/254 eszmei hányad tartozik.

 

Kikiáltási ár: Nettó 10.748.288, - Ft azaz nettó Tízmillió-hétszáznegyvennyolcezer-kettőszáznyolcvannyolc Forint, melyet az árverés kiírásakor érvényben lévő jogszabályok szerint ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel. Amennyiben az ÁFÁ-ra vonatkozó jogszabályok az adásvételi szerződés létrejöttéig változnának, úgy az ÁFA fizetési kötelezettség fennállásának kérdésében a szerződés létrejöttekor érvényben lévő jogszabályok az irányadók.

 

Licitlépcső: 100. 000,- Ft

 

Az árverés ideje:                 2022. október 13. (csütörtök) 10:00 óra

 

Az árverés helyszíne:           Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (1239 Budapest, Hősök tere 12.  I. em. 11. szoba (Tárgyalóterem)

 

Az árverés tárgyát képező ingatlan megtekinthető:

2022. október 04.-én (kedden) 13:45 – 14:15 óra között és

2022. október 06.-án (csütörtökön) 10:45 -11:15 óra között.

 

Az árverésre jelentkezni lehet:

2022. szeptember 30.-án  08:00 órától

2022. október 07-én 12:00 óráig ügyfélfogadási napokon

                                                                                  Hétfő:  14:00 – 16:00

                                                                                  Szerda:   8:00 – 15:30

                                                                                  Péntek:   8:00 – 12:00

 

Részletes kiírás: 10.000,- Ft + ÁFA, összesen 12. 700,- Ft összeg megfizetése ellenében megvásárolható Budapest Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere 12. II. em. 29.) 2022. szeptember 30. (péntek) 08:00 órától 2022. október 07. (péntek) 12:00 óráig ügyfélfogadási napokon.

Ezen összeg nem kerül visszatérítésre az érdeklődő részére.

 

Az árverésen azok vehetnek részt, akik megvásárolják a részletes árverési kiírás dokumentációját és az abban foglaltaknak megfelelnek, továbbá az abban szereplő nyilatkozatokat kitöltve leadják Kiíró részére, valamint határidőben megfizetik az árverési előleg összegét, valamint személyesen jelentkeznek az árverésre a részletes árverési kiírásban megjelölt módon és időpontig.

 

További felvilágosítás: Budapest XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán dr. Zelenka Éva jogász, vagyongazdálkodási ügyintézőnél személyesen: 1239 Budapest, Hősök tere 12. II. emelet 29. ügyfélfogadási időben, vagy telefonon: 06-1-289-2100/366 melléken.