ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (FRSZ-TSZT ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSE, VALAMINT EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMEK FELÜLVIZSGÁLATA) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítjük Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével – az erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang megteremtésére, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálatára vonatkozó kerületi építési szabályzat módosítással kapcsolatban – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

 

Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2022. július 29-én kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály, a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek. Az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak.

A fentiek figyelembevételével – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.