Pályázati felhívás állatorvosok részére 2020. év

Pályázati felhívás
állatorvosok részére
2020. év

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén, vagy azzal közvetlenül határos településen állatorvosi praxist működtető állatorvosok részére macska és eb ivartalanítására szolgáló műtét elvégzésére.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a kedvtelésből tartott macskákra és ebekre kiterjedő ivartalanítási programot indított. Ennek keretében az Önkormányzat a macska és eb ivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló 12/2018. (III.23.) számú rendelet értelmében a kerületben lakó- vagy tartózkodási hellyel, illetőleg XXIII. kerületi önkormányzati ingatlanban bérleti jogviszonnyal rendelkező, életvitelszerűen az adott címen lakó állattartók esetében évente, háztartásonként legfeljebb két db állat (1 macska és 1 eb) műtéti úton történő ivartalanításához hozzájárul.
 
Az ivartalanítást kizárólag a szükséges szakmai tudás birtokában lévő állatorvosok végezhetik el, akikkel (legfeljebb 2 Állatorvos) az Önkormányzat 1 évre szóló megállapodást köt a műtétek elvégzésére, annak költségeinek rendezésére vonatkozóan.
A jogosult állattartó az ivartalanítás költségének 30%-át köteles a műtétet elvégző orvosnál megfizetni, a fennmaradó 70%-ot az Önkormányzat az állatorvossal kötött megállapodás értelmében, számla ellenében, átutalással egyenlíti ki.
Az Önkormányzat éves költségvetésében e célra 5 millió Ft-ot különített el. A program évente a költségvetési keret kimerüléséig tart, az anyagi forrás kimerülését követően a jogosult állattartó a következő évben kérelmezheti ismételten az ivartalanítást.
 
A pályázatra jelentkező állatorvos pályázatában meg kell jelölje:
- személyes azonosító adatait (születési név, anyja neve, személyi azonosító jele, lakcíme)
- praxis működésére vonatkozó adatokat (kamarai azonosító szám, orvosi diploma száma, stb),
- amennyiben cégként látja el a tevékenységet, úgy a cég szükséges azonosító adatait
- bankszámlaszámot,
- azon állatorvosi rendelő, esetleg állatkórház megnevezését, címét, egyéb elérhetőségét, ahol az ivartalanítási műtétet elvégzi,
- árajánlatot az ivartalanítási műtétek elvégzésére vonatkozóan, melynek ki kell terjednie mind ebek, mind pedig macskák esetében az állat nemére, testalkatára.
 
A pályázathoz csatolni szükséges:
- a tevékenység ellátására jogosító dokumentumok másolati példányát (diplomamásolat, stb.)
- praxisengedélyt,
- igazolást a bankszámlaszámról.
 
Az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő legfeljebb 2 állatorvossal 1 évre szóló megállapodást köt.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.
 
A döntéshozó a késedelmesen benyújtott pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.