Pályázati kiírás diáksport kitüntetésre

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
23/2019.(IX.20.) számú kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló  önkormányzati rendelete  alapján  
meghirdeti


"XXIII. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban"
2022. évi kerületi elismerő cím pályázatát.

Pályázók köre:  XXIII. kerület  közigazgatási területén  működő  oktatási intézményekben tanuló 4. 5. 6. 7. és 8. évfolyamos diákok
Az elismerő cím pályázási feltétele:
- Budapesti versenyen elért legalább harmadik helyezés,
- országos vagy nemzetközi versenyen elért legalább hatodik helyezés,
- tanulmányi átlaga az utolsó félévi adatok alapján legalább 4,6 
- a bizonyítványban 2-es érdemjegy nem szerepel.

 

Soroksár kiváló diák sportolója”
2022. évi kerületi elismerő cím pályázatát.

Pályázók köre: XXIII. kerület  közigazgatási területén  működő  oktatási intézményekben tanuló 4. 5. 6. 7. és 8. évfolyamos diákok.

Az elismerő cím pályázási feltétele:
- A kerületi diákolimpián három sportágban  elért első helyezés
- budapesti versenyen elért legalább harmadik helyezés,
- országos vagy nemzetközi versenyen elért legalább hatodik helyezést ért el a cím előző évi kiosztása óta

 

Soroksár sport reménysége”
2022. évi kerületi elismerő cím pályázatát.

 Pályázók köre:  XXIII. kerület  közigazgatási területén  működő  oktatási intézményekben tanuló 1. 2.  és 3. évfolyamos diákok.
Az elismerő cím pályázási feltétele:
- A kerületi diákolimpián három sportágban  elért első helyezés
- budapesti versenyen elért legalább harmadik helyezés,
- országos vagy nemzetközi versenyen elért legalább hatodik helyezés,
- tanulmányi átlaga az utolsó félévi adatok alapján legalább „ jó”  minősítésű. 

Pályázati adatlapokat az iskoláktól lehet megkapni.
Előírt mellékletek:
-
A pályázatokhoz a félévi értesítőket „Az eredetivel mindenben megegyező” igazolással az osztályfőnök aláírásával hitelesítve,  pecséttel ellátva kell csatolni. Amennyiben a félévi értesítő vonatkozó oldala nem tartalmazza a tanuló nevét, úgy azt a másolatra a hitelesítés előtt rá kell vezetni.
-
A verseny eredményeket oklevél másolat, érem fénykép vagy szövetségi eredménylista csatolása igazol.

A pályázati adatlapok  csak a   megjelölt aláírásokkal  és pecsétekkel kerülnek elfogadásra.

A leírt pályázati hiányosságok miatt a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

A pályázatokat kizárólag a kerületben működő oktatási intézmények  útján
2022.
május 19 -ig (csütörtök) 12 óráig kell eljuttatni
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet
(1239 Budapest Grassalkovich út 162. I. em. 10.) címre

A beadási határidő után, vagy formailag hibás, hiányos, vagy az elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket nem tudjuk figyelembe venni.

Hiánypótlásra a kitüntető címre jelentkezőt nem szólítjuk fel.

A kitüntetettek levélben értesülnek a díj átadásának helyéről és időpontjáról.

Budapest, 2022. április 21.