Pályázati kiírás iskolai diáksport és kerületi utánpótlás sport tevékenységért kitüntetésre

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
23/2019.(IX.20.) számú kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló  önkormányzati rendelete  alapján 
meghirdeti


"Iskolai diáksport és kerületi utánpótlás támogatásért"
2022. évi kerületi elismerő cím pályázatát.

Pályázók köre:  XXIII. kerület  közigazgatási területén  működő   intézményvezetők
Az elismerő cím pályázási feltétele:
- az adott tanévben a kötelező feladatokon túlmenő támogatása az iskolai diáksportnak, a kerületi sporteseményeknek és a diák sportolók felkészülésének.


"Iskolai diáksport és kerületi utánpótlás nevelési munkáért"
2022. évi kerületi elismerő cím pályázatát.

Pályázók köre:  XXIII. kerület  közigazgatási területén  működő  oktatási
intézményekben tevékenykedő sportszakemberek
Az elismerő cím pályázási feltétele:
- az adott tanévben a kötelezően előírt testnevelési és sportfeladatok ellátásán túl, kötelezettségét  meghaladó  részvétele  az iskolai diáksport működtetésében  és munkájával a tanítványainak  sportszeretete   is és a  rendszeres sportolásának elősegítése.


„Kiemelkedő utánpótlás-nevelés és diáksport munkáért”
2022. évi kerületi elismerő cím pályázatát

Pályázók köre:  XXIII. kerület  közigazgatási területén kiemelkedő utánpótlás-nevelés és diáksport munkát végző sportszakemberek
Az elismerő cím pályázási feltétele: 
- természetes személy, aki a kerület közigazgatási területén kiemelkedő utánpótlás-nevelés és diáksport munkát végez egyesületében, sportlétesítményben.


Az elismerő címekre természetes és jogi személyek tehetnek   javaslatot írásban rövid indoklással 2022. május  19-ig (csütörtök) 12 óra,  amit a  Polgármesterhez kell benyújtani  Polgármester Hivatal 1239 Budapest  Grassalkovich út 162. címre.

A beadási határidő után, vagy az elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket nem tudjuk figyelembe venni.

Figyelem: A pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a kitüntető címek elnyerését!

A kitüntetettek levélben értesülnek a díj átadásának helyéről és időpontjáról