Főépítészi Iroda elérhetősége, feladatok

Főépítész
1. Elérhetőség
Tóth András főépítész
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 101.
Telefon: 289-2100/325, 289-2165
E-mail: foepitesz@ph.soroksar.hu
 
Major Ivett városrendezési ügyintéző
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 102.
Telefon: 289-2100/197, 289-2165
E-mail:  major.ivett@ph.soroksar.hu
 
Hevele Szilvia városrendezési ügyintéző
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 102
Telefon: 289-2100/115
E-mail: hevele.szilvia@ph.soroksar.hu
 
 
Ügyfélfogadás
Hétfő
14.00-18.00
Kedd
-
Szerda
8.00-12.00 12.30-16.30
Csütörtök
-
Péntek
8.00-12.00

 

 

2. Feladatok
2.1. A főépítész főbb feladatai:
- Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia szakmai előkészítése.
- Településfejlesztési, településrendezési helyi döntések előkészítése, végrehajtása.
- A kerületi építési szabályzat, valamint kerületi szabályozási terv kidolgozásának, módosításának szakmai felügyelete.
- A kerületi településrendezési tervállomány karbantartása, nyilvántartásának vezetése.
- A szomszédos kerületek, települések településrendezési terveinek szakmai véleményezése.
- A készülő, vagy módosuló felsőbb szintű településrendezéssel, építésüggyel kapcsolatos jogszabályok véleményezése.
- Az ingatlan-befektetők, ingatlantulajdonosok, ügyvédi irodák, befektetők részére tájékoztatás a kerületfejlesztési lehetőségekről, illetve egy adott területen a beépítési lehetőségekről.
- Szakmai véleménynyújtás, nyilatkozat kiadása a külön jogszabályban meghatározott, kerületi településrendezési tervekkel való megfelelősségről.
- A kerületi építészeti-műszaki tervtanácsi rendelet előkészítése és annak alapján a Tervtanács működtetése.
- A kerületi településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet kidolgozásának szakmai előkészítése.
- A kerületi építészeti értékek kerületi védelem alá helyezésének szakmai előkészítése.

2.2. Kapcsolódó helyi jogszabályok:
-
2.3. Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról