Főépítészi Iroda elérhetősége, feladatok

Főépítészi Iroda

1. Elérhetőség
Tóth András főépítész
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 101.
Telefon: 289-2100/325, 289-2165
E-mail: foepitesz@ph.soroksar.hu

Major Ivett városrendezési ügyintéző
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 102.
Telefon: 289-2100/197, 289-2165
E-mail: major.ivett@ph.soroksar.hu


Hevele Szilvia városrendezési ügyintéző
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 102.
Telefon: 289-2100/115, 289-2165
E-mail: hevele.szilvia@ph.soroksar.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő 14.00 - 18.00
Kedd -
Szerda 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.30
Csütörtök -
Péntek 8.00 - 12.00

2. Feladatok
2.1. A főépítész főbb feladatai:
- Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia szakmai előkészítése.
- Településfejlesztési, településrendezési helyi döntések előkészítése, végrehajtása.
- A kerületi építési szabályzatok, valamint kerületi szabályozási tervek kidolgozásának, módosításának szakmai felügyelete.
- A kerületi településrendezési tervállomány karbantartása, nyilvántartásának vezetése.
- A szomszédos kerületek, települések településrendezési terveinek szakmai véleményezése.
- A készülő, vagy módosuló felsőbb szintű településrendezéssel, építésüggyel kapcsolatos jogszabályok véleményezése.
- Az ingatlan-befektetők, ingatlantulajdonosok, ügyvédi irodák, befektetők részére tájékoztatás a kerületfejlesztési lehetőségekről, illetve egy adott területen a beépítési lehetőségekről.
- Szakmai véleménynyújtás, nyilatkozat kiadása a külön jogszabályban meghatározott, kerületi településrendezési tervekkel való megfelelősségről.
- A kerületi építészeti-műszaki tervtanácsi rendelet előkészítése és annak alapján a Tervtanács működtetése.
- A kerületi településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet kidolgozásának szakmai előkészítése.
- A kerületi építészeti értékek kerületi védelem alá helyezésének szakmai előkészítése.

2.2. Kapcsolódó helyi jogszabályok:
-
9/2017.(III.23.) sz. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól

2.3. Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
-
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 1997.
évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
-
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
-
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
-
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról