ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (MEDER UTCAI HÍD SZABÁLYOZÁSI VONALÁNAK MEGHATÁROZÁSÁVAL) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítjük Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével – A Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározására vonatkozó kerületi építési szabályzat módosítással kapcsolatban – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2022. szeptember 06-án kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály, a Pest megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény-és Talajvédelmi Főosztály, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, a Pest megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek. Az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak.

A fentiek figyelembevételével – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.