2015. december 1. - GKB

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 

2015. december 1 - én (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

Napirendi pontok:

1.       Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.       Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletek módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.       Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására (9.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.       Javaslat használati megállapodások megkötésére (13.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

5.       Javaslat távközlési állomás és kábelhálózat létesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (Digi Kft.) (14.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

6.       Javaslat a NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezésére (15.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.       Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185620 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (16.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8.       Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 185852/0/B/2 hrsz.-ú természetben a Templom u. 88. fszt. 4. szám alatti lakás) (17.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

9.       Javaslat távközlési bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére (Telenor Magyarország Zrt.) (18.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

10.        Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatod döntések meghozatalára (Kiosztós) (19.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

11.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185901/0/A/4 hrsz-ú természetben a Táncsics Mihály u. 63. fszt. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás értékesítési módjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

12.  Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és kártalanítási összegek megállapítására

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

13.    Egyebek.

 

Kiosztós

 Javaslat kártérítési felelősség elismerésére

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06-30/453-3013 telefonszámon Szőke Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.

 

 

 

Budapest, 2015. november 27.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

            Preklerné Marton Ilona s.k.

elnök