2015. június 30. - GKB

M E G H Í V Ó


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 

2015. június 30 - án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

Napirendi pontok:

1.        Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.        Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.        Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. munkájáról (22.)

Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető igazgató

4.    A Soroksári Nonprofit Kft 2015-2016. évre tervezett ingatlan felújítási munkáiról szóló tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető igazgató

5.        Javaslat tulajdonosi hozzájáruláshoz (18.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

6.        Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésére (13.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.        Javaslat kisajátítási eljárások megindítására (14.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

8.        Javaslat a Budapest XXIII., Házhajó u. 157. sz. (186593/81 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására (15.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

9.        Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és ingatlanok értékesítésére (16.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

10.    Javaslat vezetékjog biztosításához kapcsolódó értékcsökkenés megállapítására  

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

11.   Javaslat a Bp. XXIII. ker. Apostolhegy 186715 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

12.   Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására (Palásti László) 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

13.   Javaslat ingatlanok megvásárlására és kártalanítási összegek megállapítására  

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

14.  Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására (Fejes László)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

15.         Egyebek.

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/232 m. telefonszámon Szőke Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.

 

 

 

Budapest, 2015. június 26.

 

 

                                Tisztelettel:

 

   
 

                                            Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                            elnök