2015. március 10. - GKB

M E G H Í V Ó


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 

2015. március 10 - én (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

Napirendi pontok:

1.    Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona elnök

2.     Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.     Tájékoztató a 2014. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (19.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.    Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására Külső Vörösmarty utcai gázbekötéshez (7.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.    Javaslat a Molnár-sziget „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára (8.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.    Javaslat kisajátítási eljárás megindítására (9.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

7.     Javaslat a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. ingatlan értékesítésére (10.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

8.     Javaslat vételi ajánlat megtételére (11.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

9.     Javaslat öröklési szerződés megkötésére (12.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

10.     Javaslat ingatlanok hasznosítására (13.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

11.    Tájékoztat a 2014. évi ingatlankezelésről (21.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

12.     Javaslat kártérítési felelősség elismerésére

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

13.  Javaslat a 1237 Budapest XXIII., Grassalkovich út 163. fszt. 1. szám alatti (HRSZ:185876) ingatlanba történő befogadáshoz és lakcímlétesítéséhez hozzájárulás megadására

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

14.    Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására (Kriston József)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

15.    Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására (Nagy Lászlóné)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

16.   Javaslat peren kívüli egyezségre

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

17.    Egyebek.

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/232 m. telefonszámon Szőke Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2015. március 6.

Tisztelettel:

 

 

                                                              Preklerné Marton Ilona s.k.

elnök