2015. november 3.

M E G H Í V Ó


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 

2015. november 3 - án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.), 

melyre szeretettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.   Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. és a Táncsics Mihály u. 45. alatti ingatlanok megvásárlására (10.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.  Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Budapest XXIII. kerület térfigyelő kamera rendszer bővítéséhez 

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

4.   Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására (Bp. XXIII., Táncsics M. u. 104.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5.   Javaslat a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 185005/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (12.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

6. Javaslat a Budapest XXIII. kerület Molnár-sziget 196856 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítésére (13.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

7.   Tájékoztató a bérletek és haszonbérletek alakulásáról (14.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

8.   Javaslat a Bp. XXIII. ker. Vágó köz 186715 hrsz-ú ingatlan 2/6 arányú tulajdoni hányadának megvásárlására

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

9.   Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

10.   Javaslat a Bp. XXIII. ker. 186712 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

11.   Javaslat kártalanítási összeg megállapítására 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

12.  Javaslat a 173/2015. (VI.30.) és a 180/2015. (VI.30.) határozatok hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

13.   Egyebek.

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06-30/453-3013 telefonszámon Szőke Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.

 

 

 

Budapest, 2015. október 29.

 

 

Tisztelettel:

 


       Preklerné Marton Ilona s.k. 

                                                                                                   elnök