2015. október 6. - GKB

 

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 

2015. október 6 - án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.), 

melyre szeretettel meghívom.

Napirendi pontok:

1.  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.     Beszámoló a Kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) végrehajtásával kapcsolatban (20.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.     Javaslat Család-és Gyermekjóléti Központ létrehozására és az azzal kapcsolatos döntések meghozatalára (15.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.    Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2015. évi teljesüléséről (13.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

5.     Javaslat a Budapest XXIII., Pistahegyi köz 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése tárgyában (5.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.       Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában) (12.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.      Javaslat ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Aranykereszt) (14.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

  8.     Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (19.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9.     Javaslat kisajátítási eljárások megindítására és ingatlan megvásárlására (16.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

10.    Javaslat ingatlan értékesítésére (17.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

11.      Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 185901/0/A/4 hrsz.-ú természetben a Táncsics Mihály u. 63. fszt. 4. szám alatti lakás) (18.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

12.   Javaslat lakcím létesítési hozzájárulás megadására

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

13.  Javaslat rendkívüli élethelyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló lakásra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

14.   Javaslat ingatlanok megvásárlására és kártalanítási összegek megállapítására

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

15.   Javaslat pénztartozás elengedésére,valamint részletfizetési kérelmek engedélyezésére

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

16.    Egyebek.

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06-30/453-3013 telefonszámon Szőke Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.

 

 

 

Budapest, 2015. október 2.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

                                                       Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                         elnök