2015. szeptember 8. - GKB

 

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 

2015. szeptember 8 - án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.), 

melyre szeretettel meghívom.

Napirendi pontok:

1.  Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona elnök

2.   Javaslat kártérítési felelősség elismerésére (13.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

3.           Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására (7.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.   Javaslat a „Parkfenntartás 2016.” beszerzésére irányuló közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére (ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5.      Javaslat ingatlan megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára (18.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.      Javaslat soroksári sváb tájházzal kapcsolatos döntések meghozatalára (19.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.  Javaslat a 167/2015. (VI.30.) határozat hatályon kívül helyezésére és ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

8.  Javaslat a 165/2015. (VI.30.) határozat hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

9.   Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

10.  Javaslat a 141/2015.(VI.02.) határozat hatályon kívül helyezésére és önkormányzati tulajdonban álló lakás értékesítési módjának meghatározására (1238 Budapest XXIII. kerület Sztiás u. 84. fszt. 3. szám (hrsz:185830)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

11.        Egyebek.

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06-30/453-3013 telefonszámon Szőke Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.

 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 4.

 

 

 

               Tisztelettel:

 

 

 

                                         Preklerné Marton Ilona s.k. 
                                                           elnök