2016. április 5. - GKB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 


2016. április 5-én (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

1.       Javaslat a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 175. szám alatti ingatlan eladási ajánlatával kapcsolatos döntés meghozatalára (7.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.       Javaslat vételi ajánlat megtételére, telekalakítási szerződés jóváhagyására (185618/3 hrsz.) (8.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.       Javaslat a 185752 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésekről (9.)

    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

4.       Javaslat az Önkormányzat tulajdonában levő zártkerti ingatlanok művelési ágának megváltoztatására (10.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.       Javaslat a Budapest XXIII. kerület Meddőhányó utcai (Kápolna) ingatlanmegosztással történő tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges nyilatkozat megtételére  (11.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.       Javaslat pénztartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (12.)

    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

7.     Javaslat ingatlanok megvásárlására és kártalanítási összegek megállapítására

    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

8.     Javaslat bérleti szerződés felmondására (Derda Gáborné)

    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

9.     Javaslat a Budapest XXIII. ker. Szőlődomb u. (187229/51) hrsz-ú ingatlan megvásárlására

   Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

10.   Tájékoztatás az önkormányzat és a költségvetési szervek 2016. évi közbeszerzési tervéről  

   Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 140. szám alatti Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2016-2017. évi felújítási munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulás megadására

   Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12.  Javaslat a Budapest XXIII., Táncsics Mihály u. 25-33. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület tetején található bázisállomás bővítésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására 

  Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

13. Javaslat elővásárlási jognyilatkozat megtételére 

  Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

14.  Egyebek

 

 

Budapest, 2016. április 1.

 

 

                            Tisztelettel:

 

                                                  Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                                elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.