2016. február 9. - GKB

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 

2016. február 9 - én (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

Napirendi pontok:


1.   Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (rendkívüli 1.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

2.  Javaslat Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására  (2.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

3.  Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

4.   Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról (5.)

 Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

5.  Javaslat az Aranykereszt Nonprofit Kft. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között 2015. november 12. napján létrejött adásvételi szerződés módosítására (8.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

6.  Javaslat a 271/2015.(XII.01.) határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 

7.   Javaslat vezetékjog létesítéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadására

      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 

8.   Javaslat a Bp. XXIII., 195791/3hrsz-ú ingatlan értékesítésére (Borosné Balogh Ibolya)

       Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 

9.   Javaslat határozat módosítására 


 Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 

10. Javaslat a Budapest XXIII., Újtelepút 6. sz. (195271/8/A/71 hrsz.) alatti üzlethelyiség bérbeadása feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 

11. Javaslat ingatlanok megvásárlására és kártalanítási összegek megállapítására

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 

12. Javaslat bérleti szerződés felmondására (Földesiné Rendek Erzsébet)


       Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 

13.  Egyebek.

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.

 

 

 

Budapest, 2016. február 4.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

                                                                       Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                         elnök