2016. január 12. GKB

 

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 

2016. január 12 - én (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.), 

melyre szeretettel meghívom.

Napirendi pontok:

1.    Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.      Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksár Sport Club Kft.-vel kötendő megállapodások megkötésére (2.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.       Javaslat a soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (4.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.   Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről kötött megállapodás, továbbá a 2013. március 18-án kötött szerződés módosítása tárgyában (5.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.     Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6.    Javaslat fizetős parkolás bevezetésére (7.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.   Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlant érintő javítási munkákkal kapcsolatos- és az ingatlan hosszú távú hasznosítására vonatkozó döntések meghozatalára (10.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8.     Javaslat ingatlanok hasznosítására (11.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

9.    Javaslat a Budapest XXIII. Kenyér u. 19. (185752 hrsz.) ingatlan értékesítésére és a 113/2015.(III.17.) határozat hatályon kívül helyezésére (12.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

10.   Javaslat kártalanítási összegek elfogadására (13.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

11.   Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 135. és 158. szám alatti, Kormányhivatal által használt ingatlanokba történő italautomaták telepítéséhez és működtetéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására (14.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

12.   Javaslat a Budapest XXIII, kerület 185876 hrsz-ú, természetben a Grassalkovich út 161-163. fszt. 4. szám alatti ingatlan tekintetében bérlőtársi szerződés megkötéséhez való hozzájárulás megadására 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

13.   Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 hrsz-ú,természetben a Szt. László u. 16-18. fszt. 1. szám alatti ingatlanba történő befogadáshoz és lakcím létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

14.    Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 186100 hrsz-ú, természetben a Templom u. 135. fszt. 1 szám alatti lakás)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

15.     Egyebek.

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06-30/453-3013 telefonszámon Szőke Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.

 

 

Budapest, 2016. január 8.

  

 

                                    Tisztelettel:

 

 

 

                                           Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                            elnök