2016. június 28. - GKB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 


2016. június 28-án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

1.       Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)

 Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.      Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u., „Tündérkert” területén található szolgálati lakásra vonatkozó szerződéses jogviszony rendezésére (7.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 

3.   Javaslat a 195271/6 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Újtelep út 6-8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötéséről (8.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.      Javaslat a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Templom u. 93. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítésére (9.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető   

5.      Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására (10.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető   

6.     Javaslat Eperföld utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére (11.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.   Javaslat a 187308 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Sodronyos u. 43. szám alatt található osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 1/8-ad részének megvásárlására (12.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 

8.   Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 44. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (13.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

9.       Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető soron található ingatlan hasznosítására (14.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

10. Javaslat a 195642/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Szamaránszki dűlőben található ingatlanon lévő 2 db lakókonténer tulajdonjogának elismerésére (15.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

11.    Javaslat a 184916 hrsz.-ú, természetben a Bp. XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatt ingatlanon található felépítmények tulajdonjogának rendezésére (16.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

12.  Javaslat a 184843 hrsz-ú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlására (17.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

13. Javaslat részletfizetés engedélyezésére (Kreisz Eszter) (18.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

14. Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (20.)

Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető igazgató

15. Javaslat a 186128/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vecsés u. 35. fszt. 1. szám alatt található lakásingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról szóló döntés meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

16. Javaslat a 185654/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII.ker. Ludány u. 19. fsz. 2. szám alatti ingatlanba történő befogadáshoz és lakcím létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására  

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

17. Javaslat a Budapest XXIII.kerület 183379/16 hrsz-ú, természetben a 1237 Budapest, Szt. László u. 16-18. fsz. 3. szám alatti, méltányosságból, pályázaton kívül történő bérbeadás céljára kijelölt lakás bérlőjének meghatározására

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető      

18.    Egyebek

 

 

Budapest, 2016. június 23.

 

 

                              Tisztelettel:

 

                                                      Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                                      elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.