2016. május 3. - GKB

 M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 


2016. május 3-án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

 

1.       Javaslat települési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (3.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.       Javaslat a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 185005/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (20.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

3.       Javaslat a Budapest XXIII., Tusa u. 7., 186556/13 hrsz-ú  ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (21.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

4.       Javaslat a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (22.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

5.       Javaslat a 195803/1 és 195803/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Közöslegelő dűlő-Vecsés út sarkán található ingatlanok hasznosítására (24.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

6.       Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 183379/16 hrsz.-ú, természetben a 1237 Budapest, Szt. László u. 16-18. fsz. 3. szám alatti lakás) (25.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

7.       Javaslat az osztatlan közös tulajdonban lévő, 186788/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Horgászpart 37. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú tulajdoni hányad hasznosítására (26.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

8.       Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására (27.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

9.       Javaslat elvi hozzájárulás megadására (KIOSZTÓS) (28.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

10. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/18 hrsz-ú ,természetben a 1239 Budapest Vadevezős u. 55. szám alatti osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanban történő befogadásához és lakcím létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására  

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 11. Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

12.    Egyebek

 

 

 Budapest, 2016. április 29.

 

 

                            Tisztelettel:

 

 

 

                                               Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                               elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.