2016. május 31. - GKB

 

 M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 


2016. május 31-én (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodással összefüggő rendeleteinek módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.       Javaslat pénztartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (8.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

3.       Javaslat kártalanítási összegek elfogadására (9.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

4.       Javaslat a 195271/8/A/8 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Szent László u. 161. III/6.  szám alatti lakás hasznosítására (10.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

5.       Javaslat a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan megtenni szükséges intézkedésekre (11.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.  Javaslat a 183894 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII.ker. Könyves u .56. fszt.1. szám alatt található lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

7.  Javaslat a 186556/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Tusa u.21. szám alatti osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanba történő befogadásához és lakcím létesítéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadására 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

8.  Javaslat a Budapest XXIII.ker. Országh Tivadar u. 186706 és 186707 hrsz. ingatlanok megvásárlására 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

9.  Javaslat a 196568/5 helyrajzi számú, természetbena Bp. Főv. XXIII.ker. Orbánhegyi dülő 24. sz.alatti ingatlanra történő csatornabekötés elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására  

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

10. Javaslat pénztartozás mérséklésére, valamint részletfizetési kérelmek engedélyezésére 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

11. Javaslat a 195247 hrsz.ingatlan előtti járda kiépítéséhez szükséges terület megvásárlására 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

12.    Egyebek

 

 Budapest, 2016. május 27.

 

 

             Tisztelettel:

 

                                          Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                               elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.