2016. március 8. (GKB)

 

 M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 

2016. március 8-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom
 
 
Napirendi pontok:
1.   Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2.   Tájékoztató a 2015. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (13.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3.   Javaslat a „Soroksári Ifjúsági Koncepció” elfogadására (5.)
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő
4   Javaslat az Orbánhegyre vonatkozó rendezési terv szerinti szabályozás végrehajtása érdekében hozott képviselő-testületi határozat módosítására (7.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
5.   Javaslat a Bp. XXIII. ker. Szitás utca részbeni szabályozása érdekében a 196197/9 helyrajzi számú, természetben az Alsókert utcában található ingatlan cseréjére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6.   Javaslat vételi ajánlattal kapcsolatos döntések meghozatalára (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7.    Javaslat kisajátítási eljárás megindítására (10.)
Előterjesztő:  dr. Gróza Zsolt osztályvezető
8.   Javaslat vételi ajánlat megtételére (Grassalkovich út 178.) (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
9.  Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona elnök
10.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185852/0/B/2 hrsz-ú, természetben a Templom u. 88. fszt. 4. szám alatti önkormányzati tulajodonban álló lakás értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
  Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
11.   Javaslat ingatlanrész értékesítésére
 Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
12. Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII.kerület 185154/0/A/1 hrsz-ú, természetben a Templom u. 63. fszt. 1. szám alatti lakás)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
13. Javaslat a Budapest XXIII. ker.Horgászpart 186855/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
14. Javaslat parkolásra alkalmas ingatlan megvételére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
15. Javaslat elővásárlási jognyilatkozat megtételére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
16. Egyebek
 
 
Budapest, 2016. március 3.
 
 
                              Tisztelettel:
 
                                                  Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                  elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.