2016. november 2. GKB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
2016. november 02-án (szerdán) 15.00 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom
 

 

Napirendi pontok:

1. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2. Javaslat települési adóról szóló 16/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3. Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására, valamint építési költségek biztosítására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat 186047 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 166. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (7.)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

5. Javaslat a 196642 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A. „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajú utca 25/A. „felülvizsgálat alatt” számokon található, 561 m2 területű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányadának értékesítésére (8.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető        

6. Javaslat a 186556/18 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 55. szám alatt található, 247 m2 területű ingatlan 97/240 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére (9.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

7. Javaslat elővásárlási jognyilatkozat  megtételére a 186588/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utcában található ingatlan 1404/19308-ad hányadára vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető     

8. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186706 és 186707 hrsz. ingatlanok megvásárlására tett ellenajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető     

9. Javaslat pénztartozás részletekben történő megfizetésének  engedélyezésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető    

10. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás  megadásra a 185964 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 104. szám alatti társasházban található gyógyszertárhoz tartozó előtér kialakításhoz
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető    

11. Egyebek

 
Budapest, 2016. október 28.
 
 
                                            Tisztelettel:
 
                                                                                 Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                                elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.