2016. november 29. - GKB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 2016. november 29-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására
(4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat a köznevelési intézmények működtetésének átadására (KIOSZTÓS) (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv elfogadására (8.)
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő
4. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/36 és 195325/42 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ráépítési megállapodás megkötésére (13.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
5. Javaslat ingatlanok értékesítésére (a 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vecsés út 26. fsz. 4. szám, a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám és a 186059/0/A/5 helyrajzi szám alatti, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. sz. alatti lakások) (14.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
6. Javaslat a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 36. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (15.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
7. Javaslat Budapest XXIII. ker. 186706 és 186707 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatos kisajátítási eljárás megindítására (16.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 187702 hrsz. ingatlan megvásárlására (17.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
9. Javaslat a 184843 hrsz-ú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára (19.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
10. Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára (20.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
11. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében használati megállapodás megkötésére (21.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
12. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerületben egészségügyi alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók betegirányító rendszerének kialakítására (22.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
13. Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
14. Javaslat a 196530/1 helyrajzi számú ingatlan telekalakítási ügyében való döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
15. Javaslat részletfizetés engedélyezésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
16. Egyebek

Budapest, 2016. november 24.

 

                                           Tisztelettel:

 

                                                              Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                  
elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.