2016. október 11. - GKB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
 2016. október 11-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

1. Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester      

2. Javaslat a 187308 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Sodronyos u. 43. szám alatt található ingatlan hasznosítására (9.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

3. Javaslat a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 50. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (10.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

4.Javaslat a 185862/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Templom u. 104. számú ingatlan földszintjén található üzlethelyiség hasznosítására (11.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

5. Javaslat Magyar Állammal közös tulajdonban lévő ingatlanok rendezésére (12.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Javaslat a 196856 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. Molnár-szigeti Duna parton található ingatlan kiürítése iránti perben tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára (14.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

7. Javaslat a természetben a 186049 helyrajzi számú, Budapest Főváros XXIII. kerület Grassalkovich út 162. szám alatti épületen elhelyezett távkommunikációs antennák helyzetének rendezésére (15.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (17.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9. Javaslat nyilatkozat megtételére a MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában) (18.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2016. évi teljesüléséről (19.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

11. Javaslat a 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatti  lakás bérlőjének kijelölésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető    

12. Javaslat a 196555/4 hrsz-ú (természetben 1239 Budapest Orbán u. 4. sz.) ingatlanból kialakuló közterülethez szükséges ingatlanrész megvásárlására
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

13. Javaslat a 196514/3 hrsz-ú (természetben 1239 Budapest Orbánhegyi dülő 31.sz. ) ingatlanból kialakuló közterülethez szükséges ingatlanrész megvásárlására
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető  

14. Javaslat a 196478 helyrajzi számú ingatlan telekalakítási ügyében való döntés meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető     

15. Egyebek

 
Budapest, 2016. október 07.
 
 
                              Tisztelettel:
 
                                                                         Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                         elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.