2016. szeptember 6. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
2016. szeptember 6-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat a 185050 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 45. szám alatt található ingatlan működtetésébe adására, valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (10.)
         Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat számára megvételre felajánlott ingatlanok, tulajdoni hányadok megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára (11.)
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
4. Javaslat a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed részére vonatkozó adásvételi előszerződés jóváhagyására (12.)
        Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
5. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185977 hrsz-ú ingatlanon történő túlépítés ügyében való döntés meghozatalára (13.)
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
6. Javaslat a 195416 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír u. 70. szám alatt található ingatlannak a korábbi bérlő által használt részének kiürítése iránti peres eljárás megindítására (14.)
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
7. Javaslat a 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatt található lakás hasznosítására (15.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
8. Javaslat a 185876 hrsz-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (16.)
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
9. Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására (17.)
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
10. Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére (18.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
11. Javaslat a 184877 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. Grassalkovich út 50. szám alatti ingatlan kiürítése iránti perrel kapcsolatban tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozataláról (19.)
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
12. Javaslat a 195663 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Szamaránszky dűlőben található ingatlan tulajdon jogviszonyának rendezésére (20.)
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
13. Javaslat a természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 1. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan folyamatban lévő peres eljárásban tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára (21.)
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
14. Javaslat a 195430, 195432-195433helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokkal kapcsolatos peren kívüli megegyezésre (22.)
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
15. Javaslat döntés meghozatalára a 183206/7 és 183211 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos perben tett egyezségi ajánlatról (23.)
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
16. Javaslat a Budapest XXIII.kerület 185820/0/A/5 hrsz-ú, természetben a 1239 Budapest, Templom u. 93. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítésére
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
17. Javaslat tulajdonosi  hozzájárulás adására a 195271/8/A/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. ker. Szent László u. 16-18. fszt. 3. szám alatti  lakás bérlője részére
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
18. Javaslat a 1858154/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Templom u. 63. fszt. 1. szám alatti lakás hasznosítására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
19.Javaslat a 195396/2 helyrajzi számú ingatlanból kialakuló (195396/3) és (196396/5) helyrajzi  számú ingatlanok megvásárlásáról és a kapcsolódó kártalanítási összegekről szóló 168/2015.(VI.30.) számú bizottsági határozat kijavítására
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
20. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186552/12 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 51/b. szám alatti ingatlanba történő befogadásához és lakcím létesítéséhez
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
21. Javaslat a Budapest XXIII. 196477 helyrajzi számú ingatlan telekalakítási ügyében való döntés meghozatalára
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
22. Javaslat a 195247 hrsz. ingatlan előtti járda kiépítéséhez szükséges terület megvásárlására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 
23. Javaslat a "Budapest XXIII.kerület Molnár sziget GPON ellátása" fejlesztési munkálatai által érintett 186881/3 helyrajzi számú ingatlanra- Budapest XXIII.kerület Meder utca és Molnár utca sarok- vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására
          Előterjesztő: Kisné Stark Viola
24. Javaslat a Budapest XXIII. kerület Haraszti út Magyar Telekom Nyrt. GPON fejlesztési munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulás megadására
          Előterjesztő: Kisné Stark Viola
25. Egyebek
 
 Budapest, 2016. szeptember 2.
 
                                                       Tisztelettel:
 
                                                                                            Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                                              elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.