2017. április 4. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 2017. április 4-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat az önkormányzati üdülőhelyek működéséről és igénybevétele rendjéről szóló 12/2012.(III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az önkormányzati üdülőhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására (2.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Tájékoztatás az önkormányzat és a költségvetési szervek 2017. évi közbeszerzési tervéről
          Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
4. Javaslat a 186768 és 186838 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására, közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére (13.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
5. Javaslat a 195419 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Temetősor – Nyír utcában található ingatlan ½ arányú tulajdoni hányad értékesítésére (14.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
6. Javaslat a 196570/1 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek megvásárlására (15.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
7. Javaslat a 195756-195757 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő Közöslegelő dűlőben található ingatlanok közötti telekcsere ügyletre vonatkozó döntés meghozatalára (16.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
8. Javaslat a 183212/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szent László utcában található ingatlan kiürítése iránti polgári peres eljárás megindítására (17.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (18.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
10. Javaslat a 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Temetősor 5. szám alatt található pavilon bérbeadására vonatkozó árverási feltételek meghatározására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
11. Javaslat a 196568/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. került Orbánhegyi dűlő 24. sz. alatti ingatlan társtulajdonosának az Elmű Hálózati Kft-vel történő szerződéskötéshez hozzájáruló nyilatkozat megadására 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
12. Javaslat a 183379/16 helyrajzi számú,  természetben a Budapest XXIII. ker. Szt. László u. 16-18. fszt. 6. szám alatti  ingatlanba való befogadáshoz és lakcím létesítéséhez történő tulajdonosi hozzjárulás megadására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
13. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének módosítására
         Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona elnök
14. Egyebek
 
Budapest, 2017. március 31.
 
                                    Tisztelettel:
                                                                    Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                   elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.