2017. február 7. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
2017. február 7-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1.
Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2.
Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (3.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3.
Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4.
Javaslat a 186556/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Tusa u. 7. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére (10.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
5.
Javaslat a 186695/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Vízi u. 3. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (11.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
6.
Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új Élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására (12.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7.
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (13.)
Előterjesztő:
8. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Budapest XXIII. kerület  térfigyelő kamera rendszerének bővítéséhez
Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető
9. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Grassalkovich út 163. szám alatt található 26,11 m2 területű nem lakás cálú helyiségre vonatkozóan 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
10. Egyebek
 
Budapest, 2017. február 03.
 
                                           Tisztelettel:
 
                                                                          Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                           elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.