2017. június 27. - GKB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2017. június 27-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (14.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (15.)
          Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató
4. Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására (5.)
          Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna SNNÖ elnöke
5.Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására (6.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 30. szám alatti ingatlanon fennálló 151/324 tulajdoni hányad hasznosítására (8.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
7. Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 20. szám alatt található lakás hasznosítási módjának meghatározására (9.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
8. Javaslat a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Dunapataj utcában található ingatlan hasznosítására (10.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat a 195447 helyrajzi számú osztatlan, közös tulajdonú ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötésére (11.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
10. Javaslat a 184290 hrsz.-ú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található ingatlan hasznosítására (12.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
11. Javaslat a 187257/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hungária közben található ingatlant terhelő bejárási szolgalmi jog megszüntetésére (13.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
12. Javaslat a 186715 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vágó közben található ingatlan 2/6 tulajdoni hányadának megvásárlására és a 2/6 tulajdoni hányadon fennálló özvegyi jog megvásárlására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
13. Javaslat a T-87955 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186776/1) és (186776/3) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
14. Javaslat a T-87954 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186773/1) és (186773/3) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására és az azokon fennálló özvegyi jog megváltására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
15. Javaslat egyes behajthatatlannak minősülő követelések elengedésére
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
16. Javaslat a 183379/16 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Szt. László u. 16-18. fszt. 3. szám alatt található lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
17. Javaslat a 196557/15 helyrajzi számú,természetben Budapest XXIII. kerület Orbánhegyi dűlőben található ingatlan megvásárlására 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
18. Javaslat a Budapest XXIII. Táncsics Mihály u. 104. szám alatti önkormányzati ingatlanban történő átépítési munkálatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
19. Döntés társtulajdonosi  hozzájárulás megadásáról a 187621 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.  kerület Haraszti út 17. szám alatt található szennyvízcsatornára történő rákötése valamint kerítésének megjavítása tárgyában
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
20. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. június 23.
 
                                              Tisztelettel:
                                                                                    Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                                   elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.