2017. május 2. - GKB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2017. május 2-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat Budapest XXIII. kerület Csepel és Dunapart jelű 20 kV szabadvezeték hálózat kiváltására térítésmentes átadására (10.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található ingatlan megvételére (12.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
4. Javaslat a 196568/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbánhegyen található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére (13.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
5. Javaslat a 195399 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír utcában található bértelekkel kapcsolatos pénztartozás elengedésére, valamint bontási kötelezettség alóli mentesítésre (14.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
6. Tájékoztató a 2016. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (17.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
7. Javaslat a 186749 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület  Apostolhegyen található ingatlan 2/4-ed részének megvételére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
8. Javaslat a Budapest XXIII.ker. 187989/2 hrsz.-ú ingatlan felajánlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatt található lakás felújítási munkálataihoz
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
10. Javaslat a 196562 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Orbánhegyi dűlő 36. szám alatt található ingatlan egyes részeinek megvásárlására és a tárgyban hozott bizottsági határozat hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
11. Javaslat a 196461/1 helyrajzi számú,  természetben a Budapest XXIII. kerület Elvira utcában található ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésével kapcsolatban tett vételi ellenajánlat elfogadására
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
12. Javaslat a Budapest XXIII. kerület Újtelep út 6. (195271/8/A/71 hrsz.) sz. alatti  üzlethelyiség átalakítási és egyéb munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
13. Egyebek
 
Budapest, 2017. április 28.
Tisztelettel:                  Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.