2017. május 30. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
 2017. május 30-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat 187257/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található, ingatlan hasznosítási módjának meghatározására (8.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
2. Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére (9.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
3. Javaslat a DIGI Kft. bérleti szerződéseinek módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására (10.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
4. Javaslat a 186681/4 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár u. 118. „Tündérkert” területén történő faültetéshez (Inselbaum) és emléktábla elhelyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadására (11.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
5. Javaslat a 195165 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest XXIII. ker. Köves út 136. szám alatt található ingatlan hasznosítására (12.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
6. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyesítésére (13.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
7. Javaslat az 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 26. fsz. 4. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására (14.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
8. Javaslat a 195432 és 195433 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt) (19.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat a 196856 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára (zárt ülés) (20.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
10. Javaslat a 196642 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Molnár utca 34/A "felülvizsgálat alatt" - Völgyhajó utca 25/A "felülvizsgálat alatt" számokon található, 561 m2 területű ingatlan 1/2 arányú tulajdoni hányad értékesítésére
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
11. Javaslat a 195713 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Szamaránszki dűlőben található ingatlan, 600/3840 arányú tulajdoni hányadának megvásárlására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
12. Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
13. Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
14. Javaslat a 186702 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Országh Tivadar utcában található ingtalan megvételére
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
15. Javaslat a 186703 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Országh Tivadar utcában található ingatlan megvételére
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
16. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 121. fsz. 3. szám alatt található lakás átalakításához
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
17. Javaslat a Budapest XXIII.ker. 196529/4 és 196529/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
18. Javaslat a 173/2016. (X.11.) számú bizottsági határozat hatályon kívül helyezésére
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
20. Döntés szolgálati lakás bérlőjének kijelöléséről 
         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
21. Egyebek
 
Budapest, 2017. május 26
 
                                       Tisztelettel:
                                                                      Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                    elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.