2017. március 7. - GKB

 
M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 2017. március 7-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom
 
 
Napirendi pontok:
1. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára (11.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó gazdagodás elismerésével kapcsolatos döntés meghozatalára (12.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
3. Javaslat a 196642 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajó utca 25/A „felülvizsgálat alatt” számokon található, 561 m2 területű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányad értékesítésére (13.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
4. Javaslat a 195713 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Szamaránszki dűlőben található ingatlan, 600/3840 arányú tulajdoni hányadának megvásárlására (14.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
5. Javaslat a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére vonatkozó részletfizetés engedélyezésére (15.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
6. Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására (16.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
7. Javaslat a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére (17.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására (18.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
9. Javaslat a 186059/0/A/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására (19.)
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
10. Javaslat belgyógyászati és foglalkozás-egészségügyi  ellátás biztosítása érdekében telephely létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
         Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
11. Javaslat ingatlanok megvásárlására és kártalanítási összegek megállapítására szóló 65/2016. (Iv.5.) számú bizottsági határozat módosítására
        Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
12. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII.kerület Vadevezs u. 18. szám alatti ingatlanba történő befogadásához és lakcím/tartózkodási hely létesítéséhez
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
13. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás  megadására a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 26. sz. alatti ingatlanba történő befogadáshoz és lakcím létesítéséhez
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
14. Javaslat a Budapest XXIII.ker. 196529/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
15. Javaslat a Budapest XXIII.ker. 196461/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
16. Javaslat a 184877 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos perbeli egyezségből származó perköltség behajtásának átengedésére
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
17. Javaslat a Budapest XXIII.ker. 186706 és 186707  hrsz. ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
           Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
18. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének módosítására
          Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona
19. Egyebek
 
Budapest, 2017. március 03.
 
                                  Tisztelettel:
 
                                                       Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                    elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.