2017. november 28. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
 2017. november 28-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására (4.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat a 195432 és 195433 helyrajzi számú (természetben: Budapest XXIII. Nyír utcában található) ingatlanokkal kapcsolatos perbeli egyezség megkötésére (16.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
3. Javaslat a 196362/6 helyrajzi számú ingatlan 6/88, a 196218/13 helyrajzi számú ingatlan 1/2 és a 196218/14 helyrajzi számú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (17.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
4. Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben Temető soron található ingatlan hasznosítására (18.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
5. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 187242/3 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos utcában található ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
6. Javaslat a 195430 hrsz-ú várományi ingatlan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
7. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. november 24.
 
 
                                                     Tisztelettel:
 
                                                                                 Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                                  elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.