2017. október 3. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
2017. október 03-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat külön szintű vasúti aluljáró megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéhez szükséges döntések meghozatalára (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat szolgáltatási koncessziós szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára (10.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására (12.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására (13.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
6. Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására (14.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
7. Javaslat a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosítási módjának meghatározására (15.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
8. Javaslat a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Dunapataj utcában található ingatlan értékesítésére (16.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 45. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (17.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
10. Javaslat a 186552/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Háló utca 23. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (18.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
11. Javaslat a 196701 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár utca 88/B. „felülvizsgálat alatt” számon található, 532 m2 területű ingatlan értékesítésére (19.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
12. Javaslat a 186556/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatt található ingatlan 151/324 tulajdoni hányadának értékesítésére, valamint használati megállapodás átruházására (20.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
13. Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (21.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
14. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195778 helyrajzi számú ingatlanra történő elektromos áram bevezetéséhez 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
15. Javaslat 186566/5 hrsz. ingatlanon található vízbekötés megszüntetésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
16. Javaslat a 165/2017. (IX.05.) Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről  és tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 186556/18 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 56. szám alatti ingatlanba történő befogadáshoz és lakcím létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
17. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére, a Grassalkovich út 140. sz. ingatlan felújításának vonatkozásában
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
18. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 18. szám alatti ingatlanba történő befogadáshoz és lakcím/ tartózkodási hely létesítéséhez 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
19. Javaslat a Budapest XXIII.ker. 196362/13 hrsz-ú ingatlan felajánlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
20. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195325/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
21. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására elektromos hálózat  fejlesztéséhez, a 0195472 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
22. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézményének helyt adó, a 183358 hrsz-ú, természetben 1237  Budapest Nyír u. 20-22. szám alatt található ingatlanon lévő Fekete István Általános Iskola helyiségébe történő internet-bekötéséhez 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
23. Egyebek
Budapest, 2017. szeptember 29.
 
                                              Tisztelettel:
 
                                                                   Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                 elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.