2017. október 31. - GKB

 
M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 2017. október 31-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom
 
 
Napirendi pontok:
1. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és módosítására
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző (3.)
2. Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat a 187926/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich úton található ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére (10.)
    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
4. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére és alapító okirat módosítására (11.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat a 195271/159 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hrivnák Pál utca-Dinnyehegyi út át által határolt ingatlanon a Fővárosi Önkormányzattal fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére (12.)
    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
6. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186590 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog megállapítása iránti peres eljárás kezdeményezésére (13.)
    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
7. Javaslat perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (Móczár Imre) (14.)
    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
8. Javaslat rekreációs célú földhasználati szerződés megkötésére a 195735 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan vonatkozásában (16.)
    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában) (17.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
10. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2017. évi teljesüléséről (18.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
11. Javaslat 195663 helyrajzi számú, természetben Szamaránszki dűlőben található ingatlanra vonatkozó perbeli egyezség megkötéséről szóló döntés meghozatalára (Zárt ülésre javasolt) (20.)
     Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
12. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196201 és 196203 helyrajzi számú, természetben a Szitás utca és Lápos utca által határolt ingatlanok szabályozására (21.)
     Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
13. Javaslat a 186751/3 és 186752/3 helyrajzi számú,  természetben Budapest, XXIII.kerület Pál  apostol utcában található, valamint a 186751/1 és 186752 helyrajzi számú, természetben  Budapest XXIII. kerület Péter apostol utcában található ingatlanok megvásárlására
     Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
14. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 184290 helyrajzi számú, természetben  Budapest XXIII. kerület Dunaparton található ingatlanon háztartási  méretű kiserőmű (HMKE) hálózatba visszatápláló napelem rendszer telepítéséhez
    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
15. Javaslat ingóság értékesítésére
    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
16. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének módosítására
     Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona elnök
17. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. október 27.
 
 
                                                  Tisztelettel:
                                                                                         Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                                          elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.