2017. szeptember 5. - GKB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 2017. szeptember 05-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom
 
 
Napirendi pontok:
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat a személygépjármű tulajdonjogának elfogadására és térítésmentes átadására (12.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat sírhely feletti rendelkezési jog átadásáról szóló döntés meghozatalára (17.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (18.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javasalat a Magyar Telekom Nyrt. és Soroksár Önkormányzata között a Páneurópa Általános Iskolán antennaszerkezet elhelyezése céljából létrejött bérleti szerződés módosítására (19.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
6. Javaslat a Vodafone Magyarország Zrt. és Soroksár Önkormányzata között a 183358 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír u. 22. szám alatt található ingatlanon antennaszerkezet elhelyezése céljából létrejött bérleti szerződés módosítására (20.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
7. Javaslat az 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. „B” fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítésére (21.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
8. Javaslat a 196547/1, 196548/1 és 196549/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbán utcában található ingatlanok egyes részeinek megvásárlására ()
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed tulajdoni hányad értékesítéséről szóló döntés meghozatalára (23.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
10. Javaslat a 196196/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozatokkal és ingatlan-felajánlással kapcsolatos elvi döntések meghozatalára (24.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
11. Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására (25.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
12. Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására (26.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
13. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében kiürítés iránti peres eljárások kezdeményezésére (27.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
14. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195457-195458 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában (28.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
15. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 184079/14 helyrajzi számú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon található két fenyőfa kivágásához (29.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
16. Javaslat a 184079/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Pacsirta közben található ingatlan 209/2839-ad hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására irányuló döntés meghozatalára (30.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
17. Javaslat a 195271/8/A/81 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Újtelep u. 4. IV.em.10. szám alatti, rendőrségi közszolgálati célú lakás bérlőinek személyére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
18. Javaslat a 185378 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Könyves u. 120. szám alatti ingatlanba való befogadáshoz és lakcím létesítéséhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
19. Javaslat a 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatt található lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
20. Javaslat a 183208/1, 183208/3, 183209/3 helyrajzi számú,  természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár- Újtelepen található ingatlanok megvásárlására
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
21. Javaslat Mészáros Miklós, Mészáros Miklósné és Mészáros Ferenc (0196226 hrsz) használati díj tartozásának mérséklésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
22. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására  a 186556/18 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 56. szám alatti ingatlanba történő befogadáshoz és lakcím létesítéshez
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
23. Javaslat a 196557/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Orbánhegyi dűlőben található ingatlan megvásárlásával kapcsoaltos döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
 24. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. szeptember 1.
 
 
                                      Tisztelettel:
                                                              Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                              elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.