2018. április 3. - GKB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

 

 2018. április 3-án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2. Tájékoztatás az önkormányzat és a költségvetési szervek 2018. évi közbeszerzési tervéről

    Előterjesztő: Kisné Stark Viola

3. Javaslat a 186556/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás tekintetében szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötéséről történő döntésre (14.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

4. Javaslat a 186560/6 hrsz.-ú (természetben: 1239 Forster János Jakab u. 4. szám alatti) ingatlan vonatkozásában, elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (15.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

5. Javaslat a 183234/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan egy részének értékesítésére és kapcsolódó telekalakításokra (16.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

6. Javaslat a 185981 és 185968/7 hrsz.-ú (természetben: Budapest XXIII. ker. Vecsés u.-Felső Duna sor által határolt) ingatlanok telekrendezésére (17.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

7. Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására (18.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek jogi rendezésére (19.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

9. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására  a 195768 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

10.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195457-195458 helyrajzi számú ingatlanra történő elektromos áram bevezetéséhez

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

11.Javaslat a 186751/3 és 186752/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található, valamint a 186751/1 és 186752/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Péter apostol utcában található ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

12. Egyebek

 

 

Budapest, 2018. március 29.

 

 

                                 Tisztelettel:

 

                                                                  Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                                                  elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.