2018. január 16. GKB

 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
 2018. január 16-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (7.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére (12.)
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
4. Javaslat elvi döntés meghozatalára a Budapest XXIII. kerület 195171 és (195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről (13.)
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
5. Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. -Soroksári Tájház- tűzfalának dekorálásához tulajdonosi hozzájárulás megadására
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
6. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196396/4 helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában található ingatlan egy réséznek megvásárlására
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
7. Javaslat elővásárlási jognyilatkozat megtételére a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található, 543 m2 alapterületű, ,,kivett" lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan 34/40 arányú tulajdoni illetőségének adásvétele tárgyában
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183177 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Szilágyi D.utca 112. szám alatt található ingatlan 568/800 arányú tulajdoni illetőségére vonatkozó adásvételi szerződés módosítására 
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
9. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195399 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
10. Javaslat a 195791/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
11. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú „Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges komplett engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és a megvalósításhoz szükséges valamennyi jogerős engedély beszerzésére, valamint a tervezett szakasz vonatkozásában a tervezői művezetési feladatok ellátására irányuló közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának véleményezésére (ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
12. Egyebek
 
Budapest, 2018. január 12.
 
 
                                   Tisztelettel:
 
                                                              Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                               elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.