2018. július 3. - GKB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

2018. július 3-án (kedden) 15.30 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:

 

1. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

2. Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (20.)

    Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató

3. Javaslat a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben: 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodára vonatkozó kötelezettségvállalásra és beruházási megállapodás megkötésére (11.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú Molnár-szigeten található „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések hatályon kívül helyezésére és kapcsolódó döntések meghozatalára (12.)

   Előterjesztős: Geiger Ferenc polgármester                        

5. Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186751/1 és 186752/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Péter apostol utcában, valamint a 186751/3 és 186752/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlanok vonatkozásában (13.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

6. Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Országh Tivadar utca és Sportpálya utca között található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában (14.)

   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető 

7. Javaslat a 186725 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására területrendezés és parkoló kialakítása céljából (15.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

8. Javaslat a (196196/6) helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szitás utcában található ingatlan forgalomképes üzleti vagyon körébe tartozásának megállapítására és kivett, beépítetlen területté történő átminősítésének kezdeményezésére, valamint telekalakítással vegyes csereszerződés megkötésére (16.)

   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9. Javaslat a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek és a nem mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek bérleti, haszonbérleti díjának megállapítására, valamint a 195803/1-195803/2 hrsz. ingatlan hasznosítására (17.)

   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

10. Tájékoztató a 2018. évi bérleményellenőrzés eredményeiről (18.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

11. Javaslat a 185378 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Könyves utca 120. szám altti ingatlanba történő befogadásához és lakcím létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására 

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

12. Javaslat a 195247 hrsz-ú (természetben 1237 Budapest, Maros u. 192.)  ingatlan előtti járda kiépítéséhez szükséges terület megvásárlására

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

13. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2018. június 29.

 

 

                                           Tisztelettel:

 

 

                                                                         Preklerné Marton Ilona s.k.

                                                                                         elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.