2018. május 2. - GKB

 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
2018. május 2-án (szerdán) 11.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára (12.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186728 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 10. szám alatt található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában (13.)
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
3. Javaslat a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok tulajdonjogának csereszerződés útján, értékkülönbözet kiegyenlítése mellett történő átruházására (14.)
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
4. Javaslat a 186730/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Péter apostol utca 14. szám alatt található ingatlan megvásárlására
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
5. Javaslat ingatlanrész vásárlására a 195171 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Maros utcában található ingatlanból a 195171 és (195167) helyrajzi számú ingatlanok T-100174 számú változási vázrajz szerinti telekhatár-rendezéséhez
         Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195712 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
7. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195756 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
          Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
8. Egyebek
 
 
Budapest, 2018. április 26.
 
 
                                       Tisztelettel:
 
                                                            Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                             elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.