2018. május 29. - GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 2018. május 29-én (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom
 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére (10.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
2. Javaslat a 186715 és 186798 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegy településrészen található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére (11.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető 
3. Javaslat ingatlanrész vásárlására a 196193/1 helyrajzi számú ingatlanból a 196193/1 és (196193/8) helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Középtemető utcában található ingatlanok T-100201 számú változási vázrajz szerinti telekhatár- rendezéséhez
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 196717 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195649 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195645/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásábanan
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
7. Javaslat a 195416 hrsz-ú (természetben: Budapest XXIII. Nyír u. 70. szám alatti) ingatlan kiürítése iránti perben egyezség megkötésére
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
8. Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt) (18.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester       
9. Javaslat az 184693 helyrajzi számú, természetben az 1238 Budapest, Lovas u. 29. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt) (19.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
10. Egyebek
 
Sürgősséggel tárgyalandó:
Javaslat a 186695/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vízi utca 1. szám alatti ingatlanba történő székhelybejegyzési hozzájárulás megadásáról szóló döntés meghozatalára
 
 
 
Budapest, 2018. május 25.
 
                                Tisztelettel:
 
                                                                      Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                       elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.