2018. március 6. GKB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
 
2018. március 6-án (kedden) 15.30 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
    Előterjesztő: dr.  Laza Margit jegyző
2. Tájékoztató a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (25.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről és alapító okirat módosításáról szóló elvi döntés meghozatalára (2.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata középtávú (2019-2023) Vagyongazdálkodási Koncepciójának elfogadására (14.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
(Az előterjesztés nagy terjedelmére való tekintettel a melléklet CD-n tekinthető meg.)
5. Javaslat a 186776 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület János apostol utcában található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére (15.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
6. Javaslat elvi döntés meghozatalára a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról (16.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
7. Javaslat a (186834/1), (186835/1), (186837/3), (186838) valamint (186850/4) helyrajzi számú (természetben: Bp. XXIII. Jakab apostol u.) ingatlanok T-100097 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezésére (17.)
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
8. Javaslat a (186815/4), (186818/3) valamint (186819/3) helyrajzi számú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Csodaszarvas u.) T-100098 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezésére (18.)
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
9. Javaslat a 183206/5, 183207/1, 183212/2 valamint a T-100131 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 186210/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére (19.)
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
10. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz.-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u. „Tündérkert” területén található szolgálati lakás hasznosítási módjának meghatározására (20.)
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
11. Javaslat a 185935 hrsz.-ú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 158. szám alatti ingatlan bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására (21.)
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
12. Javaslat kisajátítási kártalanítás összegének elfogadására (22.)
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
13. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 184497/0/B/1 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Grassalkovich út 135. szám alatti garázs értékesítésére 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
14. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 196701 helyrajzi számú ingatlanra történő elektromos áram bevezetéséhez
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
15. Javaslat részletfizetés engedélyezésére Frisch Zsombor részére
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
16. Javaslat a Bp. XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlanainak rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
17. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195717/1- 195717/2 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
18. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására elektromos hálózat fejlesztéséhez, a 185964 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
19. Egyebek
 
 
Budapest, 2018. március 2.
 
                                                  Tisztelettel:
 
                                                                   Preklerné Marton Ilona s.k.
                                                                                elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon
Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.